Stichting Stem Voor Nederland heft zichzelf op; schenkt resterend vermogen aan De Correspondent

Het bestuur van de Stichting Stem Voor Nederland heeft op 9 juni 2017 besloten de Stichting met onmiddellijke ingang op te heffen. De Stichting is op 12 juni 2017 uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De Stichting Stem Voor Nederland werd in november 2015 opgericht om campagne te voeren voor een ‘voor’-stem in het Oekraïnereferendum van 6 april 2016.

De centrale doelstelling, een overwinning voor het voorkamp in het referendum, werd niet gerealiseerd. Maar de Stichting heeft naar haar mening wel een zinvolle bijdrage geleverd aan het informeren en mobiliseren van kiezers. Zoals de auteurs van het Nationaal Referendum Onderzoek 2016 stellen: “Stem voor Nederland, met als voorzitter Joshua Livestro, vormde een belangrijke maatschappelijke tegenhanger van de drie initiatiefnemers en voerde een duidelijke voor-campagne.”

Het kabinet heeft in Brussel juridisch bindende afspraken weten te maken over de interpretatie van bepaalde aspecten van het Associatieverdrag, waarmee recht werd gedaan aan de uitslag van het referendum. De Stichting Stem Voor Nederland is verheugd dat met deze stap tevens de weg werd vrijgemaakt voor het Nederlandse parlement om definitief in te stemmen met goedkeuring van het Associatieverdrag, hetgeen zojuist is geschied.

Tijdens zijn laatste vergadering heeft het bestuur de jaarrekening over de periode vanaf de oprichting eind 2015 t/m december 2016 goedgekeurd, alsmede het financieel verslag van de penningmeester over de periode 1 januari t/m 9 juni 2017. Het bestuur heeft besloten het resterend vermogen van de Stichting Stem Voor Nederland – 11.762 euro – te schenken aan het online journalistieke platform De Correspondent. De Correspondent heeft als belangrijkste doelstelling om de wereld van meer context te voorzien. Het platform bericht regelmatig over Oekraïne en over Europa en is daarnaast bezig met de ontwikkeling van een Engelstalige versie. De Correspondent stimuleert het debat over complexe thema’s, hetgeen goed aansluit goed aan bij de statutaire doelstelling van de Stichting Stem Voor Nederland, die o.m. de volgende punten behelsde:

– het stimuleren van, en deelnemen aan, debatten en discussies over de betekenis van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, en het belang van deze overeenkomst voor zowel Oekraïne en de Europese Unie, en voor Nederland in het bijzonder;

– het stimuleren van, en deelnemen aan, debatten en discussies in bredere zin over het proces van Europese integratie.

De Stichting Stem Voor Nederland benadrukt dat zij de journalistieke onafhankelijkheid van De Correspondent volledig respecteert en derhalve geen voorwaarden aan de donatie stelt.

Tot slot bedankt de Stichting Stem Voor Nederland iedereen die een bijdrage heeft geleverd – financieel of anderszins – aan het werk van de Stichting, in het bijzonder alle donateurs, onze maatschappelijke partners en de leden van het campagneteam.

Het volledige archief van de website stemvoor.nl is hier te raadplegen: https://web.archive.org/web/20160318223854/http://www.stemvoor.nl/